संस्थागत नीति नियम र कार्यबिधिहरु :

१. शेयर सदस्यता नीति तथा कार्यविधि
संस्थाको सेयर खरिद बिव्रmी, फिर्ता तथा नामसारी लगायतका शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिलाई समय सापेक्ष, व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन सदस्यता नीति तथा कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

२. बचत परिचालन नीति तथा कार्यविधि
सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास तथा सहकारीको माध्यमद्वारा देशको आर्थिक विकासमा मद्धत पु¥याउन सदस्यहरू सँग भएको रकमलाई विभिन्न प्रकारको बचत संकलन गरी सदस्यहरूलाई सरल र शुलभ तरिकाले वित्तिय सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले बचत परिचालन नीति तथा कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

३. ऋण लगानी नीति
ऋणी सदस्यलाई दिदै आएको सुविधालाई अझ छिटो, छरितोे झन्झट बिहिन तथा सुरक्षित र कम जोखिमयुक्त तरिकाले र उत्तरदायिपूर्ण ढंगले सदस्यहरु माझ पु¥याउन ऋण लगानी नीति लागु गरिएको छ ।

४. आर्थिक प्रशासन नियमावली
संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई अनुशासित, समय सापेक्ष, ब्यवस्थित, प्रभावकारी एवंम पारदर्शि बनाउन आर्थिक प्रशासन नियमावली लागु गरिएको छ ।

५. कर्मचारी प्रशासन नियमावली
संस्थाको कर्मचारी प्रसाशन मार्फत संस्थाका सबै प्रकारका सेवालाई मितब्ययी, पारदर्शी, जवाफदेहि, उत्तरदायिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले सदस्यहरु माझ पु¥याउन एंव संस्थामा नीति नियम तथा मार्ग निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गरि संस्थागत विकास गर्न कर्मचारी प्रशासन नियमावली लागु गरिएको छ ।

६. सम्पत्ति शुद्धिकरण नीति
सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादि क्रियाकलापमा वित्तीय लगानि सम्वन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरीएको निर्देशन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण आन्तरिक कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

७. गल्ती व्यवस्थापन नीति तथा कार्यविधि
संस्थाले बचत तथा ऋणको व्यवसाय संचालन गर्ने क्रममा हुने गल्ती पहिचान गरी सोको न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गल्ती ब्यवस्थापन नीति तथा कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

८. जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा कार्यविधि
संस्थाले बचत तथा ऋणको व्यवसाय संचालन गर्ने क्रममा आईपर्न सक्ने संभावित जोखिमहरुको पहिचान गरी सोको न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जोखिम ब्यवस्थापन नीति लागु गरिएको छ ।

९. निर्वाचन निर्देशिका
सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा बिभिन्न उप–समितिको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन निर्देशिका लागू गरिएको छ ।
१०. साधारणसभा प्रतिनिधि छनोट कार्यविधि
संस्थाको प्रत्येक वर्ष हुने वार्षिक साधारण सभामा संस्थासँग सम्बन्धित सम्पुर्ण विषयमा हुने छलफल तथा नीति निर्माणलाई पुर्ण लोकतान्त्रिक बनाई संस्थामा स्वसाशन र स्वनिर्णयको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै सबै क्षेत्र, तह, लिङ्ग र बर्गका सदस्यहरुको आवश्यकता र मागलाई समुचित तवरले प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया मर्यादित र ब्यवस्थित बनाउन साधारणसभा प्रतिनिधि छनौट कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

११. कार्यालय संचालन कार्यविधि
यस संस्थाको दैनिक प्रशासनलाई प्रभाबकारी ढङ्गले संचालन गर्न र आन्तरीक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एवम् अनुगमन तथा निरिक्षण कार्यलाई नियमित बनाई संस्था सबल, सक्षम र शुसासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले संस्था संचालन कार्यबिधि लागु गरिएको छ ।

१२. अपलेखन नीति
संस्थाले लगानी गरेको कर्जाहरु समस्या ग्रस्त भए अशुली हुन नसक्ने भएपछि सो को नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा भविष्यमा सो का कारण पर्नसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागिे अपलेखन नीति लागु गरिएको छ ।

१३. बैठक संचालन कार्यविधि
संचालक समितिको वैठकलाई ब्यवस्थित, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वैठक संचालन कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

१४. साधारणसभा संचालन कार्यविधि
संस्थाको साधारण सभालाई व्यवस्थित तवरले संचालन गरी सम्पन्न गराउने उद्देश्यले साधारण सभा संचालन कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

१५. ऋण लगानी र अशुली कार्यविधि
संस्थाको कर्जा लगानी तथा अशुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कर्जा लगानी तथा अशुली कार्यविधी लागु गरिएको छ ।

१६. धितो मुल्यांकन नीति तथा कार्यविधि
कर्जा लगानी प्रभावकारी ऋण मूल्यांकन प्रकृया तथा लगानी विधि मार्फत गर्न धितो मुल्यांकन नीति तथा कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

१७. संचालक समितिको आचारसंहिता
संस्थामा संचालक समितिको बैठक, नीति निर्देशनहरु, तथा काम कार्बाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, भरपर्दो र जिम्मेवार बनाउन संचालक समितिको आचारसंहिता लागु गरिएको छ ।

१८. कर्मचारीको आचारसंहिता
संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको दैनिक काम कार्बाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, भरपर्दो र जिम्मेवार बनाउने उद्धेश्यले कर्मचारी आचारसंहिता लागु गरिएको छ ।

१९. सेवाकेन्द्र संचालन नीति तथा कार्यविधि
संस्थाका सेवाकेन्द्रहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई समय सापेक्ष, व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन सेवा केन्द्र संचालन नीति तथा कार्यविधि लागू गरिएको छ ।

२०. कोष परिचालन नीति
संस्थामा व्यवस्था भएका कोषहरुलाई विधिसम्मत र पारदर्शि ढंगले परिचालन गर्न कोष परिचालन निति तथा कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

२१. सदस्य शिक्षा पाठ्यक्रम निर्देशिका
सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास तथा सहकारीको माध्यमद्वारा सदस्यहरुलाई विभिन्न बिषयमा जानकार गराउन मद्धत पु¥याउने उद्धेश्यले सदस्य शिक्षा पाठ्यक्रम निर्देशिका लागु गरिएको छ ।

२२. शेयर सदस्य उपचार तथा राहत निर्देशिका
सदस्यहरु आकस्मीक रुपमा दुर्घटनामा परेमा, गम्भिर प्रकृतिका विरामी परेमा वा सोहि रोगका कारणले निधन भएमा आर्थिक सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले र भविष्यमा सदस्यको सबै प्रकारका रोगको पूर्ण उपचार गर्ने हैसियत बनाउने उद्धेश्य सहित शेयर सदस्य उपचार तथा राहत निर्देशिका लागु गरिएको छ ।

२३. कर्जा सुरक्षण कोष निर्देशिका
संस्थामा आबद्द ऋणी सदस्यहरु तथा एकाघर परिवारको सदस्यको आकस्मिक मृत्यु तथा गम्भिर घाइते भई आजीवन अपाङ्ग भई संस्थाबाट लिएको ऋण रकम तिर्न नसक्ने अवस्था आई परेमा सो बाट संस्थाका सदस्यलाई आर्थिक राहत तथा समाजिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले कर्जा सुरक्षण कोष निर्देशिका लागु गरिएको छ ।

२४. शेयर सदस्य उपचार तथा राहत परिचालन निर्देशिका
संस्थाको सदस्यता राहत कार्यक्रम अनुसार सदस्य वा सदस्यको परिवारलाई ब्यवस्थित ढंगबाट सहि समयमा राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले शेयर सदस्य उपचार तथा राहत कोष परिचालन निर्देशिका लागु गरिएको छ

२५. सानो नगदी कोष ब्यवस्थापन कार्यबिधि
संस्थाको सानोतिनो तथा भैपरि आई पर्ने खर्चलाई छिटो छरितो ढंगबाट ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सानो नगदी कोष ब्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

२६. नगद व्यवस्थापन कार्यविधि
संस्थावाट गरिने नगद कारोबारलाई व्यवस्थित, तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नगद व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको छ ।

२७. टेलिफोन संचालन निर्देशिका
कार्यालय संचालनको क्रममा दैनिक रुपमा संस्थामा आउने र संस्थाबाट बाहिर जाने फोनलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्नको लागि टेलिफोन संचालन निर्देशिका लागु गरिएको छ ।

२८. शेयर नीति
संस्थाको पूँजी निर्माण गरी सदस्यहरुलाई वित्तिय सेवा पु¥याउन सकियोस भन्ने उदेश्यले शेयर नीति लागु गरिएको छ ।

२९. नगद परिचालन नीति
संस्थावाट गरिने नगद कारोबारलाई व्यवस्थित, तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नगद परिचालन नीति लागु गरिएको छ ।