SN

 Branch Name

  Location

  Branch Manager

 Contact Number

1

Birtamode

Annapurna Chowk Birtamode

Jyoti Parajuli

023-544555

2

Rajgad

Rajgad Bazar

Shanti Maya Selling

9801413455

3

Surunga

Campus road,Near krisi bikash bank

Ujjwal Ojha

023-550550

4

Chandragadi

Lekhnath chowk

Binod Hasda

023-457355

5

Mangalbare

Manglabare bazar

Prakash Luitel

981359555

6

Jhiljhile

Jhiljhile bazar

Jibraj Dangal

023-470655

7

Budhabare

Budhabare chowk

Gopal Mishra

023-555500

8

Charali

 Charali chowk

Pratima Gadtaula

023-460155

9

Dhulabari

Dhulabari chowk

Tek Narayan Parsai

023-560244

10

Itabhatta

Bhaundagi road

Dev Prasad Ganesh

023-569303

11

Gauradaha

 Gauradaha bazar

Pradip Bhandari

023-480035

12

Sanischare

Sanischare Chowk

Dil Kumari Uchai

023-465065

13

Laxmipur

Laxmipur Chowk

Bhim Kumar Adhikari

023-503105

14

Damak

Thana Road,Opposite to national co-operative Bank)

Sujit Dangal

023-583055

15

Kerkha

Kerkha Bazar

Kusum Subedi

023-475155