ऋण योजना

Dhito Karja

आवास कर्जा

उद्देश्य : घर निर्माण, घर जग्गा खरिद, निर्माण भईसकेको घरको मर्मत तथा थप संरचना निर्माण

व्यापार कर्जा

उद्देश्य : होटल, पसल, डेरी, लगायतका मझौला तथा ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न । अधिकतम लगानी सिमा

शैक्षिक कर्जा

उद्देश्य : स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न । अधिकतम लगानी सिमा : रु. २०,००,०००।– समय

कृषि कर्जा

उद्देश्य : मझौला तथा ठुला कृषि फार्महरू सञ्चालन गर्न अधिकतम लगानी सिमा : रु.३०,००,०००।– समय अवधि :

बचत धितो कर्जा

उद्देश्य : व्यक्तिगत प्रयोजन (जम्मा गरेको बचतका आधारमा दिईने कर्जा) अधिकतम लगानी सिमा : बचतको ९०

समुह जमानत ऋण

लघु व्यापार कर्जा

उद्देश्य : साना तथा मझौला व्यवसायहरु संचालन गर्न अधिकतम लगानी सिमा : रु.२५,००,०००।– समय अवधि : अधिकतम

लघु व्यक्तिगत कर्जा

उद्देश्य : साना तथा मझौला व्यवसायहरु संचालन गर्न÷निजी प्रयोजन अधिकतम लगानी सिमा : रु.२५,००,०००।– समय अवधि :

बिपन्न वर्ग कर्जा

बिमा प्रिमियम कर्जा

उद्देश्य : जीवन बीमाको प्रिमियम तिर्न अधिकतम लगानी सिमा : बार्षिक प्रिमियम बराबर समय अवधि : अधिकतम

DSL कृषि कर्जा

उद्देश्य : सानो पुँजी भएका कृषकका लागि अधिकतम लगानी सिमा : रु.३,००,०००।– समय अवधि : अधिकतम २

DSL व्यापार कर्जा उद्देश्य

उद्देश्य : सानो पुँजी भएका व्यापारको लागि अधिकतम लगानी सिमा : रु.३,००,०००।– समय अवधि : अधिकतम २

DSL व्यक्तिगत कर्जा

  उद्देश्य : बिभिन्न पेशामा आबद्ध भएका कर्मचारीहरुको निजी प्रयोजनका लागि अधिकतम लगानी सिमा : रु. ३,००,०००।– समय

DSL सामाजिक कर्जा

उद्देश्य : शेयर सदस्यहरुको घरपरिवारमा हुने सामाजिक कार्यको लागि अधिकतम लगानी सिमा : रु.३,००,०००।– समय अवधि :

शेयर बृद्धि कर्जा

उद्देश्य : संस्थामा शेयर रकम थप गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकतम लगानी सिमा : रु. १,००,०००।– समय अवधि

EMI
EMI

क्याल्कुलेटर

विदेशी
विदेशी

विनिमय दर

मिति
मिति

कनवर्टर

 महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण

लिङ्क

डाउनलोडहरू
डाउनलोडहरू

 

सूचना
सूचना