संस्थामा आबद्ध भई आफ्नो जिवनभरिमा बढिमा २ सन्तान जन्माउने आमालाई नगदसहित पोषिलो खानेकुरा समेत वितरण गरिने छ ।