संस्थाको बालबचतमा आबद्ध हुने बच्चाहरुलाई निजहरुको जन्मदिनमा आ–आफ्नो संस्कृति अनुसारको उपहार सहित जन्मदिनको शुभकामना दिईने छ ।