संस्थाको बार्षिक स्थापना दिवस तथा बार्षिक साधारणसभाको अवसर पारेर एस. ई. ई. मा उत्कृष्ट हुने शेयर सदस्यहरुका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।