संस्थाले आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न साथै संस्थाको प्रवद्र्धन गर्न बार्षिक कार्यतालिका बनाएर देश तथा बिदेशका बिभिन्न क्षेत्रमा अवलोकन, भ्रमण तथा तिर्थयात्रा गराउनेछ ।